رب گوجه فرنگی قوطی 800 گرمی

رب گوجه فرنگی شیشه ای 700 گرمی